Университетска болница за орално и дентално здраве КЕНТ

Университетска болница за орално и дентално здраве КЕНТ

В Университетска болница за орално и дентално здраве КЕНТ се предоставят услуги в областта на лицево-челюстната хирургия, лицево-челюстната радиология, детската дентална медицина, ендодонтията, ортодонтията, пародонтологията, протезирането и възстановителната дентална медицина. Болницата разполага с персонал от 80 души, 50 стоматологични кабинета и 2 операционни зали клас А, 3D дименсионални устройства за дентална томография, стоматологични лазерни лаборатории, стоматологични микроскопи, централна стерилизационна единица, стаи за наблюдение на пациенти в затворена площ от 3500 m²

Първият преглед на всеки пациент се извършва щателно в Клиниката по орална диагностика и радиология с помощта на различни рентгенови образни техники, след което се изготвя индивидуален план за лечение.

  В Университетска болница за орално и дентално здраве КЕНТ се извършват научни изследвания и разработки, за да могат да се предоставят усъвършенствани методи за диагностика и лечение по въпроси, свързани със здравето на устата и зъбите.

 В съответствие с принципите на съвременното управление на болничния бизнес, от Университетска болница за орално и дентално здраве КЕНТ, се стремят да предоставят достъпни, модерни и качествени здравни услуги в съответствие с нуждите и очакванията.

 Университетска болница за орално и дентално здраве КЕНТ, благодарение на своя силен академичен персонал, опитни здравни специалисти, услуги за диагностика и лечение в 8 отдела по орално и дентално здраве, модерна технологична инфраструктура и мултидисциплинарен подход, предоставя ориентирани към пациента здравни услуги.

Области на работа на Университетска болница за орално и дентално здраве КЕНТ:

  • Орална и лицево-челюстна хирургия
  • Орална диагностика и радиология
  • Ендодонтия
  • Ортодонтия
  • Педодонтия
  • Пародонтология
  • Протетични лечения
  • Възстановителни стоматологични лечения
  • Дигитална Стоматология
Безплатна консултация