Университетска болница Медипол Мега

Болница МЕДИПОЛ

Медипол Мега е първата частна университетска болница, която притежава всичките медицински отделения и клонове в Турция. Болницата е акредитирана от световно признатата акредитационна система JCI. Структурата на болница Медипол Мега е многопрофилна, разделя се на Хирургична болница, Онкологична болница, Сърдечно-съдова хирургия, Стоматологична-челюстна хирургия са събрани под един корпус.

Болница Медипол Мега е оборудвана с най- съвременна медицинска технология: TrueBeam, Гама нож, Кибер нож, Da Vinci Робот за интраоперативен лъчелечение (IORT) роботизирана хирургия в онкологична болница Медипол Мега е с високата квалификация и дългогодишен опит на лекарите. В допълнение имам Отдел Трансплантация на органи чернодробни, бъбречни,трансплантация на костен мозък в които сме сред първите три болници в Турция, статистически е доказано нашия успех с дълъг период на експлоатация. Когато идвате в нашата болница за трансплантация на бъбрек или черен дроб, трябва да дойдете заедно с Вашия донор и да носите документи за самоличност и всички документи за родствена връзка, които са заверени с апостил от консулски отдел и преведени на турски език. За всички донори, които са по-далечни роднини от 4-то коляно и за тези, които нямат родствени връзки ситуацията и възможността за донорство се преценява от етичната комисия към министерство на здравето на Република Турция. От координатора на болницата се изготвя досие с документи за реципиента и донора, които се представят на етичната комисия. След като излезе решението на Етичната комисия по отделно се уведомяват донора и реципиента и след това може да се планира операцията.

Болницата Медипол Мега се състои от 515 болнични легла, 25 операционни зали, 246 амбулаторни стаи, общо 133 легла за интензивно лечение (които се разделят на 32 интензивна обща грижа, 22 коронарна; 26 сърдечна-съдова и 53 неонатални интензивни грижи).

Медипол Мега има взаимни споразумения с министерства като Министерството на здравеопазването на Македония, Министерството на здравеопазването на Румъния, Министерството на здравеопазването на Ирак, и Министерството на здравеопазването на Либия. Болница Медипол Мега се радва на успешните случаи, особено педиатрични случаи, които се считат за трудни включително и случаите на онкологични заболявания. Болница Медипол Мега приема доста тежки ортопедични случаи от изброените министерства(ранени от война). Също така болницата организира обучителни програми за лекари и медицински сестри, подкрепяни от фондовете на Европейския съюз. Медицинският състав на Медипол Мега изгражда познанията си за частният сектор на здравеопазването върху научна платформа, сравнява медицинските си резултати с най-добрите международни центрове и се поощрява чрез специализации в отделенията. В своето пътуване, екипът на Медипол Мега ще продължава да се обогатява и да бъде пример за подражание в различни области.

Медипол Мега приема пациенти от 72 страни. Ежедневно приема около 100-150 чуждестранни пациенти, говорещи 12 различни езици, които са в грижа от екипа ни Международни Пациентски Услуги състоящ се от 70 души. Отделението за Международни Пациентски Услуги осигурява второ медицинско мнение от нашите лекари. По този начин пациентът се информира за своето здравно състояние, за подробностите около неговото лечение и таксата преди да дойде в Медипол Мега.

В Медипол Мега знаят, че най-важното лечение започва със спокойствието, за да се осигури здравословен живот. Болницата е в близост до летището, 15мин. до автогарата 5 мин. От Медипол Мега посрещат пациентите си на летището осигуряват безплатен транспорт между летище-хотел-болница, преводачите напътстват пациентите по време на лечението им в болницата, също така могат да осигурим домашния уют в къщата ни за гости(включваща закуска,обяд и вечеря). В ресторантите имат възможност да гледат телевизионни канали, които се излъчват на собствения им език. След приключване на лечението на пациента се дават всички изследвания и епикризи преведени на Английски език.

Медипол Мега не изоставят пациентите си след тяхното изписване, особено, ако проблемите им са хронични, онкологични или след трансплантация на орган. от Медипол Мега следят състоянието и тяхното здраве и правят всичко възможно, за да предложат добро качество на живот на техните пациенти.

Отделенията на Медипол Мега:

 • Мозъчна и нервна хирургия
 • Детска хирургия
 • Гръдна хирургия
 • Очни заболявания
 • Гинекология и акушерство
 • Сърдечно-съдова хирургия
 • Болести на ушите, носа и гърлото
 • Затлъстяване и хирургия на затлъстяването
 • Трансплантация
 • Ортопедия и травматология
 • Патология
 • Пластична и реконструктивна хирургия
 • IVF център
 • Урология
 • Онкологична (ракова) хирургия
 • Акупунктура алгология
 • Детска ендокринология
 • Педиатрични заболявания на гръдния кош
 • Детска хематология и онкология
 • Детска имунология и алергични заболявания
 • Детско психично здраве и болести
 • Педиатрична гастроентерология
 • Детска кардиология
 • Хранене и диета
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Традиционна и допълваща медицина (интегративна медицина)
 • Център за костен мозък
 • Химиотерапия
 • Ядрена медицина
 • Радиационна онкология
 • Медицинска онкология
 • Орална и лицево-челюстна хирургия
 • Орална и лицево-челюстна радиология
 • Ендодонтия
 • Имплантно лечение
Безплатна консултация