Направления

Начало Направления

Детски направления

Детска неврология

Детската неврология се занимава с диагностика и управление на неврологични състояния при новородени, кърмачета, деца и юноши.

Детска ортопедия

Занимава се с профилактиката, диагностиката и лечението на вродени и придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат.

Детска физиотерапия

Комплексна система от медицински, профилактични, образователни, педагогически, социално-икономически и психологически дейности.

Детска хирургия на горен крайник

0бхваща всички посттравматични увреждания и малформации, както и заболявания в областта горен крайник.

Детска офталмология

Ранната диагностика при деца е определяща за коригиране на зрителни аномалии и по този начин да се избегнат последици, които да останат за цял живот!

Детска ендокринология

Тя обхваща главно извършването на диагностика и лечение при широк кръг ендокринологични болести, засягащи обмяната на веществата.

Детска кардиология

Област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система при деца и юноши.

Детска нефрология

Детската нефрология се занимава с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания.

Детска пулмология

Занимава се с изучаването, диагностиката и лечението на заболяванията на белите дробове и дихателните пътища.

Детска хирургия

Включва хирургични проблеми, свързани най-често с: болки в корема, заболяване на хранопровода и стомашно-чревния тракт, заболяване на белите дробове, крипторхизъм, ингвинална или пъпна херния, съмнение за остър апендицит, доброкачествени тумори и др.

Детска хематология и онкология

Дава възможността за провеждане на цялостно и комплексно лечение на хематологични и онкологични заболявания при деца, включващо конвенционална и високо технологична химиотерапия, оперативно лечение, лъчетерапия, както и трансплантация на стволови клетки.

Запознайте се с нашите специалисти и разберете повече за всеки от тях.

Направления за възрастни

Уши, нос, гърло

Специалността оториноларингология или по-позната като УНГ) е медицинско направление, което изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката.

Неврология

Неврологията е специалност, която се занимава с диагностиката и лечението на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната и вегетативната нервна система.

Кардиология

Кардиология обхваща диагностика и лечението на всички заболявания на сърдечно-съдовата система. Те най-често са: атеросклероза, предсърдно мъждене, аритмия, вродени заболявания, висок холестерол и др.

Алгология

Най-важната функция на алгологията е да установи координация по отношение на болката, с която се занимават другите клонове на медицината.

Анестезиология

Разработва, изучава, представя и прилага методите на обезболяване, мускулното отпускане и т.н. с цел извършване на различни диагностични и лечебни намеси.

Сърдечно-съдова хирургия

Занимава се с оперативното лечение на заболявания, травми и други състояния на сърцето или на сърдечвно-съдовата система, нуждаещи се от спешно лечение.

Орална хирургия

Оперативни интервенции в устната кухина като вадене на зъб, мъдрец и т.н. Орална хирургична намеса се налага при различни видове проблеми като екстракция на зъби, отстраняването на кисти, лечение на абсцес, поставяне на импланти и др.

Естетична, пластична и реконструктивна хирургия

Естетична, пластична и реконструктивна хирургия е основният клон, който осигурява възстановяване на деформации и дефекти в тялото чрез използване на техники на естетична и реконструктивна хирургия.

Аудиология

Изучава патогенезата на слуховите функции, локална и диференциална диагностика, разработване на средства за рехабилитация и превантивна възможност за лечение, използвайки различни методи за изследване.

Обща хирургия

Основен дял от медицината, който се отнася до оперативното лечение на различни заболявания и травми с цел подобряване на органовата функция.

Инфекциозни заболявания

Лечение на различни изфекциозни заболявания, като шарка, папиломни вируси, туберкулоза, лаймска болест, тетанус и др.

Вътрешни болести

Специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при различни вътрешни болести.

Неврохирургия

Дял от медицината, който изучава диагностиката и лечението на заболяванията на нервната система с хирургически методи.

Акушерство и гинекология

Специалност на медицината, която се занимава със здравето на жените по време на бременност, раждане и след раждането.

Онкология (лечение на рак)

Занимава се с превенция, имунотерапия, диагностика, лабораторно изследване на злокачествени образувания.

Радиационна онкология

Основният принцип на лъчетерапията е да изкорени раковите клетки или да спре тяхното деление и размножаване.

Хематология

Хематологията предлага лечение на всички доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвта и всички органни тумори.

Трансплантация на стволови клетки

Лечение за някои видове рак чрез трансплантация на стволови клетки от кръвта или от костния мозък.

Офталмология

Един от основните дялове в медицината, който се занимава главно с изследване, профилактика и лечение на различните състояния на очите, както и на цялостното зрение на човека.

Ортопедия и травматология

Занимава се с възникването, профилактиката, диагностиката и лечението на вродени или придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат, както и с рехабилитацията на пациентите.

Физикална и рехабилитационна медицина

Предлага всички методи за физикално лечение, като приоритет на дейността са безлекарствени методи, които повлияват болката, причинена от различни заболявания.

Психиатрия

Занимава се с психичните разстройства и техните причини, патогенеза, клинична картина, протичане, патологична анатомия, патофизиология, разпространение, лечение и профилактика. Също така изучава и част от заболяванията на главния мозък, протичащи с психичните промени.

Радиология

В радиологията се използват различни методи за създаване на медицински изображения. Използва се електромагнитно излъчване и йонизиращи лъчения (рентгенови лъчи)за събиране на медицинска информация (рентгенова снимка), необходима при диагностика и лечение.

Дерматология

Дял от медицината, който се занимава с откриването и лечението на всички и лечението на проблеми по кожата, ноктите, косата. Специалността има медицински и хирургически аспекти. Кожата е сложен орган, който покрива цялото тяло и едновременно с това служи като защитна обвивка.

Урология

Урологията е специалност, която се занимава с диагностика, лечението и профилактиката на болестие на мъжката и женската пикочо-отделителна система (бъбреци, уретери, пикочен мехур, уретра), както и на мъжката полова система.

Пулмология

Пулмологията или пневмология е медицинска специалност, която се занимава с белите дробове и дихателната система, която се състои от: фаринкс (гърло), ларинкс (гръклян), трахея (дихателна тръба) и бели дробове.

Ядрена медицина

Ядрената хирургия, позната още към нуклеарна медицина е свързана с използването на радиоизотопи. При нея с помощта на радиоизотопите се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма.

Кардиохирургия

Кардиохирургията е подраздел на хирургията, занимаващ се с оперативното лечение на заболявания на сърцето. Предмет на сърдечната хирургия е оперативното лечение на вродени заболявания на сърцето и големите съдовe, придобити заболявания и др.

Свържете се с нас сега и направете запитване

Безплатна консултация